Liên hệ

Số điện thoại liên hệ: 0358.856.128 (Tùng) hoặc 0378.838.371 (Hường).

Địa chỉ: Thôn 7, xã Ia Blang, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai.